prihlásenie
 

Čo je to vlastne obnoviteľná energia?

Čo je to vlastne obnoviteľná energia?
A je skutočne taká "zelená"?
22.11.2022 | krelcentral.cz
Obnoviteľná energia je akákoľvek forma energie, ktorá je dostupná v prírodnom prostredí. Obnoviteľné zdroje sú udržateľné a šetrnejšie k životnému prostrediu. Napríklad slnečná energia je zadarmo dostupná pre každého a jej spotreba sa nemôže vyčerpať, pokým neprestane svietiť slnko. Naopak, pri spaľovaní fosílnych palív, ako je ropa a uhlie, sa ich zdroje neustále znižujú.

Bohužiaľ, obnoviteľná energia dodáva menej než 20 % celkovej energie, ktorú v súčasnosti vo svete spotrebujeme. Preto si možno položiť otázku: Aké sú skutočné výhody využívania obnoviteľnej energie? Oplatí sa?

Druhy obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľná energia je dostupná v rôznych formách. Medzi najrozšírenejšie patria:

Solárna energia

Jediným typom obnoviteľnej energie, ktorý môžete doma ľahko využiť, je solárna energia. Na výrobu elektriny, vykurovanie, osvetlenie či ohrev vody sa využíva slnko a slnečné lúče. Aby ste mohli využívať solárnu energiu a znížili svoje účty za energiu, stačí si kúpiť solárne ohrievače vody alebo solárne panely, tzv. fotovoltaiku, ktorá ponúka dnes už mnoho výhod nielen pre domácnosti, ale aj pre firmy. Existujú rôzne typy FV panelov, a tak si môžete zvoliť ten najlepší pre váš domov, podľa ceny, účinnosti a ďalších kritérií.

Veterná energia

Aby sa na výrobu energie využil pohyb vetra, je potrebné postaviť veľké turbíny vo veterných oblastiach. Veterné farmy tak môžu vidieckym a odľahlým oblastiam pomôcť získať zelenú elektrinu.

Vodná elektráreň

Vodná energia je v niečom podobná veternej energii, s výnimkou pracovnej kvapaliny, ktorou je namiesto vzduchu voda. Budovanie veľkých priehrad a používanie turbín môže byť drahé, no vyprodukuje sa tým veľké množstvo elektriny.

Geotermálne energie

Geotermálna energia je ďalšou čistou a obnoviteľnou energiou, ktorú možno považovať za udržateľný zdroj energie. Na výrobu elektriny využíva teplo z podzemia.

Biomasa

Energia biomasy je teplo, ktoré môžeme získať spaľovaním organického odpadu. Je považovaný za obnoviteľný zdroj energie, pretože sa spaľujú organické materiály, väčšinou rastlinného pôvodu.

Prílivová energia

Prílivová energia, známa aj ako energia oceánov, je vodná energia, ktorú môžeme získať z prílivu a odlivu.

Akým problémom musí čeliť obnoviteľná energia?

Výzvy, ktorým čelí priemysel obnoviteľnej energie, sú mnohé. Či už politické tlaky, vplyv korporácií, staršia infraštruktúra, nedostatok správneho úložného systému či súčasný trh a postoj prijatia tejto energie.

 

Napriek týmto faktorom sa obnoviteľná energia presadila ako prostriedok na zmiernenie klimatických zmien. Je bez priameho znečistenia a emisií uhlíka a je aj najvýhodnejšia náhrada fosílnych palív. A treba povedať, že postupom času sa stáva nevyhnutnou súčasťou mixu výroby celkovej energie.

Dostupnosť energie

Jednou z najväčších obáv v oblasti obnoviteľnej energie je výroba energie v závislosti od prírodných zdrojov, ktoré sú človekom nekontrolovateľné. Napríklad elektrina poháňaná solárnou energiou sa vyrába iba vtedy, keď je k dispozícii slnečné svetlo, a v noci sa vypína. 

 

Veterná energia závisí aj od dostupnosti vetra, takže ak je rýchlosť vetra veľmi nízka, turbína sa neotáča, čo má za následok nulový tok energie do siete. Na druhej strane, priveľa vetra môže poškodiť generátor, a preto je potrebné udržiavať jemnú rovnováhu, aby sa zachovala konzistentná výroba energie. Neistota vo výrobe energie v technológiách obnoviteľnej energie robí tak jej integráciu zložitejšou.

Ekonomické a finančné výzvy

Azda jednou z najväčších výziev, ktorým čelí sektor obnoviteľnej energie, je ekonomika. Konkrétne ide o finančné otázky súvisiace so zavádzaním obnoviteľných technológií a obnoviteľnej energie pre masy. Nové obchodné sily dramaticky zvyšujú investície v tomto sektore. Prechod od priemyslu uhlíka a fosílnych palív je však obrovským posunom, ale je aj spojený s obrovskými finančnými nákladmi.

 

Nedostatok finančnej podpory od veľkých organizácií a vlád, ktoré nie sú ochotné zmeniť sa tak rýchlo, ako je to potrebné, alebo zaviesť stimuly, môže často spomaliť pokrok, ktorý potrebujeme vidieť. Niekedy sa hľadajú alternatívy, ako je crowdfunding obnoviteľnej energie, kedy sa startupy obracajú na množstvo menších investorov, aby rozbehli realizáciu svojich projektov.

 

Aj v menších rozmeroch sú financie problém. Aby sa obnoviteľná energia ďalej rozširovala, bolo by potrebné, aby ho využívali na svoje fungovanie aj domácnosti. Preto sa štát rozhodol týmto ľuďom pomôcť a teraz poskytuje dotácie na FVE pre rodiny a domácnosti.

Informačná bariéra

Aj keď sa táto oblasť zlepšuje stále chýbajú informácie a povedomie o výhodách a potrebe obnoviteľnej energie.

Problémy s nákladmi

Vysoké počiatočné náklady na inštaláciu sú jednou z hlavných prekážok rozvoja obnoviteľnej energie. Okrem toho sú systémy skladovania vyrobenej energie cenovo náročnejšie a často predstavujú výzvu pre mnoho obyvateľov. 

Nedostatok infraštruktúry

Široké využitie obnoviteľných zdrojov energie na uspokojenie dopytu po energii je nevyhnutné. Prechod však bude ťažšie dosiahnuť kvôli nedostatku spoľahlivých rozsiahlych energetických sietí v niekoľkých rozvinutých krajinách. 

 

V západnom svete existuje obrovská a znepokojujúca medzera v infraštruktúre. Rovnako ako iné formy infraštruktúry, aj energetická infraštruktúra je v mnohých regiónoch šokujúco nedostatočne financovaná, zle udržiavaná a nedostatočne stabilná či odolná na to, aby uspokojila požiadavky budúcnosti.

 

Keďže požiadavka na obnoviteľnú energiu neustále rastie – kvôli rastúcemu domácemu využívaniu, zvýšenému využívaniu elektrických vozidiel a priemyselnej transformácii – nedostatočnosť mnohých systémov elektrickej siete sa stane čoraz zjavnejšou prekážkou pre využívanie obnoviteľnej energie vo veľkom rozsahu.

Využitie pôdy

Jednou z ďalších výziev pre sektor obnoviteľnej energie je vyváženie dopytu po energii s inými požiadavkami na využívanie pôdy. Vo svete, kde sú prírodné zdroje čoraz viac napäté, je využívanie pôdy často významným bodom sporu. Ktorú pôdu by sme mali využiť na farmy plné solárnych panelov a veterných turbín? Ako môžeme vyvážiť túto potrebu s potrebou pôdy na bývanie, výrobu potravín, flexibilitu atď.?

 

Využívanie poľnohospodárskej pôdy na výrobu veternej energie určite nie je bez sporov. Najcennejšia pôda je však často optimálna na výrobu energie. V nadchádzajúcich rokoch musí sektor obnoviteľnej energie čoraz viac hľadať spôsoby, ako vyvážiť potrebu energie s potrebou optimálneho využívania pôdy.

 

Môže vás zaujímať: Viete čo sú solárne záhrady a na čo slúžia?

Priemysel

Priemyselný sektor je ekonomickou veľmocou v celosvetovom meradle, no zároveň aj hlavným prispievateľom k emisiám skleníkových plynov. Problém pri dekarbonizácii priemyslu spočíva v tom, že cesty energetického prechodu ešte nie sú jasne definované. Veci sa menia rýchlo. Znečistenie ovzdušia a znečistenie životného prostredia v rôznych formách naďalej degradujú naše ekosystémy. Namáhame našu pôdu a zdroje ako nikdy predtým.

 

Výrobcovia zväčšili solárne fotovoltaické moduly a ďalšie technológie obnoviteľnej energie, čím v posledných rokoch znížili svoje náklady. V porovnaní s tým priemysel výrazne zaostáva. V tejto oblasti sa udialo menej inovácií, pričom väčšina sa stále spolieha na fosílne palivá alebo zemný plyn.

Technické výzvy

Priemyselné procesy sú vysoko integrované, takže každá zmena časti procesu by mala reťazový efekt a vyžadovala by si ďalšie zmeny. Keďže výrobné zariadenia majú dlhú životnosť, zmena procesov by si vyžadovala rozsiahle (a nákladné) prestavby alebo modernizácie.

 

Energia je ústredným prvkom dekarbonizácie priemyslu. Úplná dekarbonizácia priemyselných procesov v hlavných priemyselných odvetviach by tak mala, samozrejme, veľký vplyv na energetický systém.

Na záver

Vzhľadom na tieto výzvy pre obnoviteľnú energiu sa môže zdať ťažké predvídať budúcnosť s čistou energiou. Je to však možné, ak všetci zaujmeme prístup založený na spolupráci. Krajiny ako Island a Paraguaj už využívajú takmer 100 % obnoviteľné zdroje energie. Tieto výsledky by sme mohli replikovať globálne.

 

Iba spoločným úsilím nielen politikov a podnikov, ale aj jednotlivcov a komunít, môžeme nájsť cestu cez energetický prechod.

 

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Najnovšie správy

Ako môže hlasná hudba poškodiť sluch?
Hlasná hudba a vaše uši: Ako chrániť svoj sluch pred neviditeľným nepriateľom
12.12.2023 | gafaauto.cz
Povedomie o dopade hluku a hlasnej hudby na naše zdravie je mimoriadne dôležité. V dnešnej dobe sme neustále obklopení rôznymi zdrojmi zvuku, ktoré môžu mať významný vplyv na kvalitu nášho sluchu. V nasledujúcich odsekoch sa dozviete, ako sluch funguje, aké sú riziká spojené s hlasnou hudbou a hlukom a ako môžete chrániť svoj sluch, aby ste si užívali zvuky života bez obáv o poškodenie tohto krehkého zmyslu.
Znáte základné princípy zdravého stravovania?
Čo si ale predstaviť pod pojmom zdravá strava alebo zdravé stravovanie? A prečo je vôbec dôležité?
12.10.2023 | domacadialyza.sk
Zdravá strava by nemala byť témou len športovcov alebo chorých ľudí. Mať vyvážené jedlo by malo byť prioritou každého z nás, aby sme sa dobre cítili, boli plní energie a lepšie rozumeli nášmu telu.
Viete, prečo sa oplatí pravidelne čistiť svoje auto?
Ako a prečo na čistenie auta
24.7.2023 | gafaauto.cz
Vlastniť automobil prináša mnoho výhod, ale zároveň vyžaduje určitú starostlivosť a údržbu. Jedným z najdôležitejších aspektov starostlivosti o svoje vozidlo je pravidelné čistenie a umývanie. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, aké výhody prináša tento jednoduchý, no dôležitý úkon.
Základné zásady bezpečného posilňovania
Uvažujete nad silovým tréningom? V tomto článku si povieme o základných zásadách bezpečného posilňovania. Jednu z nich spomenieme hneď v úvode.
9.7.2023 | protein.sk
Hneď na začiatku je potrebné si uvedomiť, že posilňovanie chce dobrý plán a disciplínu. Vaše ciele v oblasti fitness totiž nedosiahnete jednorazovým zdvíhaním činiek, ani kľukovaním do úmoru. Dobrý plán vás dokáže motivovať. Viete si sledovať svoje kroky a dosiahnuté úspechy. Je to tiež skvelá pomôcka, ako správne striedať dni fitness s dňami odpočinku.
Viete, ako udržať v detskej izbe poriadok?
Detská izba je zvyčajne tá miestnosť, na ktorej rýchlo zatvárate dvere, keď u vás zazvoní nečakaná návšteva. Nikto predsa nemusí vidieť ten neporiadok. Prečo sa v detskej izbe tak ťažko poriadok udržiava? Čo môžete urobiť?
26.4.2023
Mnoho rodičov trápi otázka, kedy je vhodný čas na to, aby do upratovania zapojili svoje deti. Neexistuje univerzálna odpoveď. Každé dieťa je iné, každé inak vníma veci okolo seba. Niektoré deti sa jednoducho cítia lepšie v chaotickej spálni. Iné takto prejavujú svoju nezávislosť. Existuje však zopár šikovných trikov, ktoré vám pomôžu premeniť miestnosť na izbu, nie na skladisko.

 

Bratislava
Prevažne oblačno
16 °C
Košice
Mierny dážď
17 °C
Žilina
Polooblačno
19 °C
Trnava
Jasno
16 °C
Nitra
Zamračené
23 °C
B. Bystrica
Mierny dážď
13 °C
Trenčín
Jasno
15 °C
Prešov
Jasno
30 °C
 

Viac

Menej

 

USD dollar 0,99
JPY yen 142,66
CZK koruna 24,64
GBP libra 0,87
HUF forint 405,10
PLN zloty 4,75

BGN lev 1,96
DKK koruna 7,44
EEK kroon 15,65
LTL litas 3,45
LVL lats 0,70
RON new leu 4,94
SEK koruna 10,92
CHF franc 0,95
NOK koruna 10,29
HRK kuna 7,52
RUB rubla 117,20
TRY lira 18,15
AUD dollar 1,49
BRL real 5,09
CAD dollar 1,33
CNY renminbi 6,98
HKD dollar 7,78
IDR rupiah 14866,30
INR rupee 79,16
KRW won 1381,38
MXN peso 19,78
MYR ringgit 4,51
NZD dollar 1,68
PHP peso 57,29
SGD dollar 1,40
THB baht 36,79
ZAR rand 17,49
ILS 3,43
ISK 140,30

Viac

Menej

 

- Vyrazí jeden Slovák z bodu A do bodu B rýchlosťou 90 km/hod. Vyrazí druhý Slovák z bodu B do bodu A rýchlosťou 120 km/hod. Kde sa stretnú?
- V krčme!


Viac

 

 

Globalshop.sk
Profesionálne riešenia pre Váš internetový obchod, B2B, B2C, e-commerce, e-shop, eshop
Globalweb.sk
Redakčný systém, CMS, content management systém.
GlobalOffice
Office housing, prenájom priestorov, registračné sídlo, virtuálne sídlo, poskytnutie virtuálnej adresy, sídlo spoločnosti
eQuark.sk
eQuark.sk - portál pre popularizáciu vedy, veda, technika, odborná literatúra, blogy, osobnosti vedy, fórum
eLearning.sk
komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
Global Services Slovakia
Informačné systémy, Web prezentácie, Sieťové technológie, IT Servis, Bezpečnosť IT, Školenia, Hardware, Software
Brigada.sk
portál pacovných príležitostí pre študentov a mladých ľudí

Viac